Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

E-gradiva

Zaradi sprememb (in zahtev) v informacijski družbi, v kateri živimo, se spreminjata vloga učitelja in učenca v pedagoškem procesu. Računalnik postaja učno orodje, učni proces mora biti osredinjen na učenca, ki postaja subjekt lastnega učenja in prevzema odgovornost za svoje učenje. Ob spremenjeni vlogi učenca se tudi učitelj znajde v drugačni vlogi, postaja moderator, usmerjevalec, prezentator in motivator.

Vabimo vas, da se še sami lotite izdelave učnega gradiva in s tem obogatite našo in vašo zbirko.

Učno gradivo
področje
avtor spletni naslov
Obdelava podatkov
NIT / 5. razred

Jožica Repič
Matej Sužnik

https://www2.arnes.si/~osmblv1s/ou/obdelavapodatkov.htm
Ohmov zakon
FIZ / 9. razred
https://www2.arnes.si/~osmblv1s/ohm/ohmovzakon.htm
https://www2.arnes.si/~osmblv1s/mesec_e_gradiv/e_gradiva.htm

 

 
 
 
Dostopnost