02 780 04 70, fax: 02 780 04 71
 

Arnes FileSender

FileSender je storitev, ki omogoča enostavno pošiljanje večjih dokumentov, ki jih zaradi velikosti ni mogoče poslati preko običajne elektronske pošte.

Dosegljiva je na naslovu https://filesender.arnes.si.

FileSender podpira pošiljanje dokumentov do velikosti 10 GB v večini brskalnikov, ki podpirajo tehnologijo Flash. Za pošiljanje dokumentov, večjih od 10 GB, je potrebno uporabiti brskalnik, ki podpira tehnologijo HTML5.

Na voljo so naslednja navodila za storitev FileSender: